Oferta firmy firepro składa się na następujące elementy:

Ochrona bierna

 • przejścia i trasy kablowe
 • zabezpieczenia ochronne konstrukcji stalowych
 • zabezpieczenia ochronne konstrukcji żelbetowych
 • zabezpieceznia ochronne drewna
 • zabezpieczenia ochronne tras kablowych
 • zabezpieczenia ochronne kanałów wentylacyjnych
 • drzwi i bramy przeciwpożarowe wraz z automatyką
 • klapy rewizyjne
 • samonośne stropy i ściany ogniowe
 • przeszklenia ogniowe
 • Outsourcing usług ppoż


 • przeprowadzanie okresowych inspekcji, udział w kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych, co najmniej dwa razy w roku,
 • organizacja szkoleń
 • udział w opracowaniu zarządzeń, wytycznych i instrukcji ppoż. w zależności od potrzeb
 • konsultacja i doradztwo w zakresie realizacji ustawowych zadań z zakresu ochrony ppoż
 • prowadzenie całości dokumentacji i ewidencji w zakresie ochrony ppoż. na bieżąco
 • współpraca z instytucjami i jednostkami PSP w zakresie zabezpieczeń ppoż zakładu,/li>
 • udział w naradach, komisjach technicznych i organizacji związanych z ochroną ppoż zakładu
 • zgłoszenie uwag i wniosków pracodawcy w zakresie poprawy zabezpieczeń ppoż
 • udział w sporządzeniu planów remontów i inwestycji w zakresie poprawy zabezpieczeń w zależności od potrzeb
 • okresowe przeglądy i prób systemów technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych zakładu, instalacji odgromowych, klap dymowych itp.
 • przeprowadzenie kontroli podręcznego sprzętu gasniczego oraz instalacji hydrantowej
 • wykonywanie innych czynności związanych z ochroną ppoż.
 • Pozostałe usługi:


 • serwis urządzeń, instalacji i systemów ppoż.
 • sprzedaż i serwis sprzętu ppoż,
 • opracowywanie dokumentacji z zakresu ochrony ppoż (instrukcje bezpieczeństwa pozarowego, instrukcje technologiczno – ruchowe, anilizy i ekspertyzy, warunki ochrony ppoż, opiniowanie projektów budowlanych, dostosowywanie obiektów do obowiązujących przepisów ppoż.)
 • placówka szkoleniowa bhp i ppoż
 • wyposażanie obiektów w podręczny sprzęt gasniczy
 • restytucja szkód pożarowych